18.00 Samhällsdialogen

”Vad har Jesus att säga nutidsmänniskan?”

Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap vid teologiska högskolan.

Sång/musik: Linda och Anders Aljered Josefsson.

Kvällen görs i samarbete med Teologiskt Forum