18.00 Samhällsdialog

”Den arabiska kulturen i mitt hjärta”

Birgitta Holst Alani.

Birgitta Holst Alani är svensk toppdiplomat och har varit bosatt i Mellanöstern i många år, därav tolv i Bagdad, är arabist och har blivit kallad ”Iraks svärdotter” och är därtill bonde utanför Enköping.

I söndagsintervjun i radions P1 för en tid sedan väcktes intresset för att lyssna till Birgitta. Hon har alltså en rik fond av erfarenheter, både positiva och negativa, av den arabiska kulturen. Hon har upplevt det arabiska sättet att leva och tänka (politiskt, kulturellt, socialt, religiöst) i vardagen.

Birgitta Holst Alani tillhör kretsen av insiktsfulla människor som kallas in emellanåt till Geneve för att delta i samtalen om freden i Syrien. Just nu är hon rådgivare till den libanesiska regeringen i Beirut för skapa drägliga förhållanden för 800 000 kvinnor som flytt från Syrien.

Sång/musik: Ann Esborn.