12.00 Läsningar ur Jesu Kristi lidandes historia under Stilla veckan. Orgelmusik.
Sopplunch efteråt för den som vill.