Påskdagen Luk 24:1-12

11.00 Påskdagsgudstjänst med nattvard. Sångensemble. Jakob Olofsgård