18.00 ”Olle i våra hjärtan”
Konsert till minne av Olle Widestrand

Immanuel Brass
Immanuelskyrkans kör
Jönköping Soul Children
Unga Röster
Solister

Fri entré