18.00 Musikfest Olle-priset

En musikalisk afton med stipendieutdelning av 2018 års Olle Widestrand-pris.
Medverkar gör årets pristagare Rolf Johansson och Anna Åkesson med gäster.

Fri entré