11.00 Mötesplats Immanuel – RPG

”Möte med presidenter och kyrkoledare i olika världsdelar”

Bertil Svensson, tidigare missionssekreterare

Lotteri