11.00 Mötesplats Immanuel – RPG

”Vi lyssnar på och reflekterar över passionsmusik”

Samlingen avslutas med deltagande i passionsläsningen kl.12

Åke Nordqvist