11.00 Mötesplats Immanuel – RPG

”Jag hade ingen, jag kände ingen”

En berättelse om en resa från Afghanistan till Sverige.

Daniel Larsson samt Daniels ”svenska mamma” Anna-Lena Ståhle

Lotteri