12.00 Läsning ur Jesu Kristi lidandes historia.

Jan Eirestål
Tomas Svensson, orgelmusik

Sopplunch