Långfredagen Joh 19:17-37

11.00 Långfredagsgudstjänst,

Jan Eirestål. Lars-Bertil Florén