Långfredagen. Luk 23:26-49

11.00 Långfredagsgudstjänst. Jan Eirestål. Immanuelskyrkans kör.