3 Söndagen i påsktiden. Joh 10:1-10

16.00 Kortare gudstjänst med nattvard.

Jakob Olofsgård. Lena Hilding Carlsson. Carls Lagerqvist, solosång