18.00 Konsert vid sommarens grind
Körkonsert med nya och klassiska tongångar från vår och sommarrepertoaren. Gästsolist är Julia Sandwall, violin.

Immanuelskyrkans kör
Julia Sandwall, violin
Maria Ydreborg, dirigent/piano

Fri entré