Juldagen Luk 2:1-20

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén, Ann Esborn sång