2 Sönd i fastan Luk 7:36-8:3

11.00 Missionsgudstjänst

Christer Daelander, Jan Eirestål, Immanuel Brass.