Söndagen e jul Mark 10:13-16

11.00 Gudstjänst vid årets slut

Jan Eirestål, Henrik och Maria Ydreborg, sång och musik