Söndagen e jul Mark 10:13-16

17.00 Gudstjänst vid årets slut

Jan Eirestål