14 Sönd e trefaldighet Joh 17:9-11

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Samlingssöndag. Installation av pastor Josh Hiben
Jan Eirestål, Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson. Immanuelskyrkans kör och Immanuel Brass