5 Sönd e Trettondagen. Mark 9:38-41

11.00 Gudstjänst med nattvard

Jan Eirestål, Josh Hiben, Immanuelskyrkans kör