Kyndelsmässodagen. Joh 1:14-18

11.00 Gudstjänst

Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson, Unga Röster. Ljuständning och bibelutdelning till barn födda under året.