2 Sönd e Trettondagen. Joh 4:5-26

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Lars Sjöstrand sång

Församlingsmöte efter gudstjänst