1 Sönd e Trettondagen. Luk 3:15-17

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Lena Hilding Carlsson