Tacksägelsedagen Luk 17:11-19

11.00 Gudstjänst

Josh Hiben, Stefan Sjöberg, Scouter, Jönköping Soul Children