Hel Mikaels dag Luk 10:17-20

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Immanuelskyrkans kör

 

Församlingsmöte med information vid kyrkkaffet