11 Söndagen efter tregfaldighet. Luk 18:9-14

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål. Sång med familjen Olesund.