10 Söndagen efter trefaldighet. Joh 15:1-9

11.00 Gudstjänst med nattvard

Per-Olof Öhrn