9 Söndagen efter trefaldighet. Matt 25:14-30

11.00 Musikgudstjänst

Leif Nilsson, Girl Choir Minnesota, USA