Kristi förklaringsdag. Matt 17:1-8

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén