2 söndagen efter trefaldighet. Luk 14:15-24

11.00 Gudstjänst med nattvard

Jakob Olofsgård, Immanuel Brass

avtackning vid kyrkkaffet.