1 Söndagen efter trefaldighet. Joh 3:1-8

11.00 Konfirmationsgudstjänst

Jakob Olofsgård, Lena Hilding Carlsson, sång Agnes Evertsson