3 Söndagen i påsktiden. Joh 10:1-10

11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård. Unga Röster