Palmsöndagen Mark 11:1-10

11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård. Jönköping Soul Children, Dramagrupp.