18e trefaldighet

Matt 13:44-46

11.00 Gudstjänst. Jan Eirestål, Lars Elfgaard. Sång av Unga Röster.