Skärtorsdagen Joh 13:1-17

19.00 Nattvardsandakt

“Vaka med mig”

Jan Eirestål, Lena Hilding Carlsson, Maria Ydreborg, Åsa Lauenstein cello.