09.00 Frukost för alla

”Kvinna i Afghanistan”
Tuba Hashmi, jurist och flykting, berättar om sitt arbete med kampen för kvinnors rätt i Afghanistan.

Anmälan till kyrkans exp. senast 20 mars