19.30 Concert in spring
Vårkonsert med kören Bethel University Choir från Chicago. I samarbete med SVF.

Bethel University Choir

Fri entré