17.30 – 20.30 Bibliodrama

Bibliodrama är att tillsammans kreativt utforska text, i detta fallet text från Bibeln. Vi undersöker texten genom att agera – gestalta den med drama, kropp och rörelse, med färg, genom att skriva eller med andra uttrycksmedel. Bibliodrama är olika metoder och dramaövningar, textbearbetning, gestaltning och skrivande.

Ledare: Henrik Ydreborg
Kontakt: 070 – 3790199, henrik.ydreborg@me.com

Öppet för alla – ingen anmälan krävs! Fika till självkostnadspris