Mötesplats Immanuel

… är RPG’s verksamhet i Immanuelskyrkan.
Förkortningen RPG står för Riksförbundet Pensionärsgemenskap.

Hösten 2018 program läsas här: Klicka här!

Onsdagsgrupperna: Klicka här!

Ni kan även läsa mer på www.rpg.org.se